Tiếng Anh lớp 3 Project 2 trang 77 Explore Our World


1. Make a house.2. Ask and answer.3. Present.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Make a house.

(Làm một ngôi nhà.)

Phương pháp giải:

1. Draw the pictures. (Vẽ tranh.)

2. Color the pictures. (Tô màu tranh.)

3. Cut and glue. (Cắt và dán.)

4. Write your name. (Viết tên của bạn vào.)

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

- What is it? (Nó là cái gì?)

  It’s a _____. (Nó là _____.)

- Where is it? (Nó ở đâu?)

  It’s in ______. (Nó ở trong phòng ngủ.)

Lời giải chi tiết:

- What is it? (Nó là cái gì?)

  It’s a chair. (Nó là cái ghế.)

- Where is it? (Nó ở đâu?)

  It’s in my bedroom. (Nó ở trong phòng ngủ.)

Bài 3

3. Present.

(Thuyết trình.) 

Lời giải chi tiết:

This is my house. There are four rooms: a living room, a bathroom, a bedroom, and a kitchen. There is a chair in the living room. There is a bed in the bedroom.

(Đây là ngôi nhà của tôi. Có 4 phòng: 1 phòng khách, 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ, và 1 phòng bếp. Có 1 cái ghế ở trong phòng khách. Có 1 cái giường ở trong phòng ngủ.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu