Tiếng Anh lớp 3 Project 3 trang 111 Explore Our World


1. Make a toy.2. Ask and answer.3. Present.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Make a toy.

(Làm đồ chơi.)

 


Phương pháp giải:

Phương pháp:

1. Draw your toy. (Vẽ đồ chơi.)

2. Color. (Tô màu.)

3. Cut. (Cắt.)

4. Glue. (Dán.)

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)


Dịch:

- Đó là gì vậy?

  Đây là con người máy của tôi.

- Nó màu gì?

  Nó màu xanh dương, xanh lá và đỏ.Bạn có muốn một con người máy không?

  Không, tôi không muốn. Tôi muốn một con quay kìa.Phương pháp giải:

Phương pháp:

- What’s that?

   This is my robot.

- What color is it? 

  It’s blue, green, and red. Do you want a robot?

  No, I don’t. I want a top.


Bài 3

3. Present.

(Món quà.)

This is my puppet. It’s blue, black, and white. I play with it. I love it.

Dịch:

Đây là  con rối của tôi. Nó màu  xanh, đen và trắng. Tôi chơi với nó. Tôi yêu thích nó.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu