Tiếng Anh lớp 3 Value Unit 1 trang 30 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. 2. Think. What do you do in school? 3. Share.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

Work hard in school.

(Học tập chăm chỉ ở trường.)

I listen. I talk. I write. I work hard in school.

(Tôi lắng nghe. Tôi trò chuyện. Tôi viết. Tôi học tập chăm chỉ ở trường.)

Bài 2

2. Think. What do you do in school?

(Suy nghĩ. Bạn làm gì khi ở trường?)


Lời giải chi tiết:

I listen. I talk. I help. I work hard in school.

(Tôi lắng nghe. Tôi trò chuyện. Tôi giúp đỡ. Tôi học tập chăm chỉ ở trường.)

Bài 3

3. Share. 

(Chia sẻ.)

Lời giải chi tiết:

I read. I draw. I sing. I work hard in school.

(Tôi đọc. Tôi vẽ. Tôi hát. Tôi học tập chăm chỉ ở trường.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.