Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2B Unit 3 trang 57 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat. 2. Make the cards. Listen and play. 3. Draw a family tree. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Phương pháp giải:

  Who’s she/ he?        (Cô ấy/ Anh ấy là ai?)

  She’s/ He’s  ___.      (Cô ấy/ Anh ấy ___.)

Lời giải chi tiết:

Who’s she? (Cô ấy là ai vậy?)

She’s my sister. (Cô ấy là chị gái của tôi.)

She’s nine. (Cô ấy 9 tuổi.)

 

Who’s he? (Ông ấy là ai vậy?)

He’s my grandfather. (Ông ấy là ông của tôi.)

He’s old. (Ông ấy già rồi.)

Bài 2

2. Make the cards. Listen and play.

(Làm những tấm thẻ. Nghe và chơi.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Draw a family tree. Ask and answer.

(Vẽ cây gia đình. Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

*Vẽ 

*Hỏi và trả lời

Lời giải chi tiết:

- Who’s she? (Bà ấy là ai?)

   She’s my mother. She’s beautiful. (Bà ấy là mẹ của tôi. Bà ấy rất xinh đẹp.)

- Who’s he? (Ông ấy là ai?)

   He’s my father. He’s handsome. (Ông ấy là bố của tôi. Ông ấy đẹp trai.)

- Who’s she? (Cô ấy là ai?)

   She’s my grandmother. She’s old. (bà ấy là bà của tôi. Bà già rồi.)

- Who’s he? (Ông ấy là ai?)

   He’s my grandfather. He’s old. (Ông ấy là ông của tôi. Ông ấy già rồi.)

- Who’s she? (Cô ấy là ai?)

   She’s my aunt. She’s big. (Cô ấy là dì của tôi. Cô ấy to lớn.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.