Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2B Unit 2 trang 37 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat.2. Point and say.3. Make the cards. Listen and play. Point and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

a bush: bụi cây

a flower: bông hoa

a mountain: ngọn núi

the ocean: đại dương

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Make the cards. Listen and play. Point and say.

(Làm những tấm thẻ hình. Nghe và chơi. Chỉ và nói.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Làm 5 tấm thẻ, mỗi thẻ tương ứng với những hình ảnh trong bài học, đánh số từ 1 đến 5 bất kì. Một bạn sẽ lật thẻ bất kì và hỏi bạn còn lại. Nếu trả lời đúng thì “Yes!”, sai thì “Oh no!”.

Ví dụ: bạn gái chọn thẻ số 1 và hỏi “Number 1. What is it?”, bạn trai sẽ nhìn vào và trả lời “It’s a bush.”, và bạn gái nói "Oh no!" vì đó không phải là "a bush". 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm