Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 1B Unit 2 trang 33 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat.2. Listen, point and say.3. Guess and say.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)


Bài

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

the sun: mặt trời 

a pet dog: chó thú cưng

a rock: cục đá, tảng đá

a river: dòng sông

Bài 3

3. Guess and say.

(Đoán và nói.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn sẽ đưa ra gợi ý bằng lời, bạn còn lại sẽ đoán đó là gì.

Ví dụ:  Bạn sẽ cho gợi ý “It’s green.”, bạn còn lại sẽ đoán “It’s a tree.”. Nếu trả lời đúng thì bạn đưa ra gợi ý sẽ nói “Yes!”, sai thì nói “Oh no!”.a

Lời giải chi tiết:

 Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm