Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 5 trang 92 Explore Our World


1. Listen and repeat. TR: B40.2. Listen and sing. TR: B41.3. Say. Draw lines.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. TR: B40

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

llike (thích)

llook (nhìn)

wwear (mặc)

wwatch (xem)

Bài 2

2. Listen and sing. TR: B41

(Nghe và hát.)

Bài nghe:

What are you wearing?

I’m wearing my brown shoes,

and I really like them.

What are you wearing?

What are you wearing?

I’m wearing my purple pants,

and I really like them.

I like my shoes!

I like my pants!

I like my shirt!

I like my skirt!

Dịch:

Bạn đang mặc gì vậy?

Tôi đang mang tôi giày nâu của tôi,

và tôi thật sự thích chúng.

Bạn đang mặc gì vậy?

Bạn đang mặc gì vậy?

Tôi đang mặc quần màu tím của tôi,

và tôi thật sự thích chúng.

Tôi thích đôi giày của tôi!

Tôi thích quần của tôi!

Tôi thích áo sơ mi của tôi!

Tôi thích chân váy của tôi!


Bài 3

3. Say. Draw lines.

(Nói. Vẽ các đường.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

l as in look

l as in lamp

l as in listen

l as in color

w as in watch

w as in wash

w as in wearBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm