Tiếng Anh lớp 3 Text B Unit 6 trang 109 Explore Our World


1. Listen and read. TR: B66.2. Look and answer.3. Write about your toy. Write 10 – 20 words.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read. TR: B66

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

These are my robots. 

They’re red and black

I play with my robots.

Dịch:

Đây là những con người máy.

Chúng màu đỏ và màu đen.

Tôi chơi với những con máy của mình.Bài 2

2. Look and answer.

(Nhìn và trả lời.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- What is it?

   It’s a doll.

- What color is it?

   It’s white.

- What do you do with it?

   I sleep with my doll.

Dịch:

- Nó là gì?

   Nó là một con búp bê.

- Nó màu gì?

   Nó màu trắng.

- What do you do with it?

   Tôi ngủ với búp bê của tôi.


Bài 3

3. Write about your toy. Write 10 – 20 words. 

(Viết về món đồ chơi của bạn. Viết tầm 10 – 20 từ.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- This is my teddy bear. It’s brown. I play and sleep with my teddy bear.

  (Đây là gấu bông của tôi. Nó màu nâu. Tôi chơi và ngủ với gấu bông của mình.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm