Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English B Unit 6 trang 107 Explore Our World


1. Listen and repeat. TR: B63.2. Listen and chant. TR: B64.3. Say. Circle the odd one out.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat. TR: B63

(Nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

a-e – game (trò chơi)

a-e – plane (máy bay)

ure – sure (chắc chắn)

Bài 2

2. Listen and chant. TR: B64

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài nghe:

Do you want a game?

Sure, sure, sure!

Come and play with my game!

Do you want a plane?

Sure, sure, sure!

Come and play with my plane!

Dịch:

Bạn có muốn  có một  cái trò chơi cầm tay không?

Chắc rồi, chắc rồi, chắc rồi!

Đến và chơi  với cái của tôi. 

Bạn có muốn  có một  chiếc máy bay không?

Chắc rồi, chắc rồi, chắc rồi!

Đến và chơi với chiếc máy bay của tôi.Bài 3

3. Say. Circle the odd one out.

(Nói. Khoanh tròn một từ khác từ còn lại.)

1. name                                            game                                         ball

2. sure                                              glue                                           blue

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. name (tên)                                 game (trò chơi)                                  ball (trái banh,quả bóng)


2. sure (chắc chắn)                         glue (hồ, keo dán)                              blue (màu xanh)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.