Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English A Unit 3 trang 58 Explore Our World


1. Listen and repeat. 2. Listen and sing. 3. Play Bingo.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Lời giải chi tiết:

 family (gia đình)

 father (bố, ba)

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

Lời giải chi tiết:

Do you have a big family? (Bạn có một đại gia đình phải không?) 

Do you have a big family? (Bạn có một đại gia đình phải không?)

Do you have a big family? (Bạn có một đại gia đình phải không?)

Yes, my family is big! (Đúng, gia đình của tôi lớn.)

 

There are two boys in my family. (Có 2 cậu con trai trong gia đình tôi.)

There are two girls in my family. (Có 2 cô con gái trong gia đình tôi.)

There are six people in my family. (Có 6 người trong gia đình của tôi.)

And I love them all! (Và tôi yêu quý tất cả họ.)

 

Some are short. And some are tall. (Một số người thì cao. Và một số người thì thấp.)

I have a big family. And I love them all! (Tôi có một đại gia đình. Và tôi yêu quý tất cả họ!)

I love them all! I love them all! (Tôi yêu quý tất cả họ! Tôi yêu quý tất cả họ!)

Bài 3

3. Play Bingo.

(Chơi trò Bingo.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Tạo 1 tấm bảng vuông với số ô vuông tùy thuộc người điều khiển trò chơi yêu yêu cầu. Người chơi sẽ chọn 1 số từ trong chiếc hộp đề bài và ghi mỗi từ tương ứng với mỗi ô vuông trong tấm bảng của mình. Khi người điều khiển trò chơi đọc bất kì từ nào, nếu các bạn có từ được đọc thì đánh dấu X hay √. Bạn nào tạo được hàng ngang, hàng dọc hay hàng chéo với đầy đủ các từ đã được đọc thì hô to “Bingo” và chiến thắng.Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm