Tiếng Anh lớp 3 The Sounds Of English B Unit 4 trang 73 Explore Our World


1. Listen and repeat. 2. Listen and chant. 3. Play a game.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Lời giải chi tiết:

house (ngôi nhà)

clou(đám mây)

toilet (bồn cầu)

point (chỉ)

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

Lời giải chi tiết:

Where do you sleep? (Bạn ngủ ở đâu?)

I sleep on the cloud. (Tôi ngủ trên đám mây.)

Is there a toilet? (Có nhà vệ sinh không?)

No, no, there isn’t. (Không, không, không có.)

Where do you sleep? (Bạn ngủ ở đâu?)

I sleep on the cloud. (Tôi ngủ trên đám mây.)

I am the moon. I like my cloud. (Tôi là mặt trăng. Tôi thích đám mây của tôi.)

Point to the moon. Point to the cloud. (Chỉ tay vào mặt trăng. Chỉ tay vào đám mây.)

Point to the moon. Point to the cloud. (Chỉ tay vào mặt trăng. Chỉ tay vào đám mây.)

Bài 3

3. Play a game.

(Chơi trò chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Một bạn nói sẽ đưa ra một từ, ví dụ “House”. Bạn khác sẽ phải tìm và nói một từ khác tiếp theo có chứa  “ou”, ví dụ “House, cloud”, bạn tiếp theo sẽ là “House, cloud, count”. Cứ lần lượt như vậy cho đến khi kết thúc.

Ví dụ: House – cloud – count – mouse – round - four – found – flourBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.