Tiếng Anh lớp 3 Text A Unit 3 trang 60 Explore Our World


1. Listen and read. 2. Read again. Write Ahmet or Juana. 3. Read and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Lời giải chi tiết:

Families in the World (Những kiểu gia đình ở trên thế giới!)

I’m Ahmet. My family is from Turkey. My family is small. I have no brothers or sisters.

(Tôi là Ahmet. Gia đình tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Gia đình tôi nhỏ. Tôi không có anh hay chị em.)

I’m Juana. My family is from Mexico. My family is big. There are nine people! I have four brothers.

(Tôi là Juana. Gia đình của tôi đến từ Mê xi cô. Gia đình tôi lớn. Có 9 người! Tôi có 4 anh em trai.)

Bài 2

2. Read again. Write Ahmet or Juana.

(Đọc lại lần nữa. Viết Ahmet hay Juana.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Read and answer.

(Đọc và trả lời.)

Phương pháp giải:

 


Lời giải chi tiết:

I’m Mary. My family is small. I have one brother and no sisters. What about you?

(Tôi là Mary. Gia đình tôi nhỏ. Tôi có 1 người anh trai và không có chị gái. Bạn thì sao?)

Hello, my name is Lan. My family is small. There are four people in my family. I have one sister and no brothers.

( Xin chào, tôi là Lan. Gia đình tôi nhỏ. Có 4  người ở trong gia đình tôi. Tôi có 1 chị gái và không có anh em trai.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.