Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2A Unit 2 trang 38 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat.2. Look. Listen and check √.3. Draw. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Phương pháp giải:

Where is ___?       (__ ở đâu?)

It’s on/in  ___.     (Nó ở trên/ở trong ___.)


Lời giải chi tiết:

Where is the frog? (Con ếch ở đâu?)

It’s on the rock. (Nó ở trên tảng đá.)

 

Where is the dog? (Con chó ở đâu?)

It’s in the bush. (Nó ở trong bụi cây.)

Bài 2

2. Look. Listen and check √.

(Nhìn. Nghe và đánh dấu √.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Draw. Ask and answer.

(Vẽ. Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

*Vẽ

*Hỏi và trả lời 

Ví dụ: Một bạn sẽ vẽ 1 bức tranh có cây và chim. Sau đó, một bạn khác sẽ đặt câu hỏi cho bạn của mình về bức tranh. 

Where is the bird?  (Con chim ở đâu?)

It’s in the tree. (Nó ở trên cái cây.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.