Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2B Unit 2 trang 39 Explore Our World


1. Look and listen. Repeat.2. Look. Listen and number.3. Ask and answer.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Phương pháp giải:

Phương pháp:

- Where is + danh từ số ít(__ ở đâu?)

   It’s on/in  ___.      (Nó ở trên / ở trong ___.)

- Where are + danh từ số nhiều(__ ở đâu?)

   They’re on/in  ___.      (Chúng ở trên / ở trong ___.)

Lời giải chi tiết:

Where is the butterfly? (Con bướm ở đâu?)

It’s on the flower. (Nó ở trên bông hoa.)

 

Where are the clouds? (Những đám mây ở đâu?)

They’re in the sky. (Chúng ở trên bầu trời.)

Bài 2

2. Look. Listen and number.

(Nhìn. Nghe và đánh số.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

- Where are the clouds? (Những đám mây ở đâu?)

   They’re in the sky. (Chúng ở trên bầu trời.)

- Where are the frogs? (Những con ếch ở đâu?)

   They’re in the river. (Chúng ở trong dòng sông.)

- Where are the stars? (Những ngôi sao ở đâu?)

   They’re in the sky. (Chúng ở trên bầu trời.)

- Where is the flower? (Bông hoa ở đâu?)

   It’s in the bush. (Nó ở trong bụi cây.)

- Where is the bird? (Con chim ở đâu?)

   It’s on the tree. (Nó ở trên cây.)

- Where are the chickens? (Đàn gà ở đâu?)

   They’re in the rock. (Chúng ở trong tảng đá.)   

- Where is the butterfly? (Con bướm ở đâu?)

   It’s on the flower. (Nó ở trên bông hoa.)

- Where is the frog? (Con ếch ở đâu?)

   It’s on the rock. (Nó ở trên tảng đá.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt,bứt phá điểm 9,10. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.