Tiếng Anh 7 Unit 5 Reading: Meals for medals


THINK! What do you eat to have the best performance? 1. Read the text quickly. The following words may be new to you. What do you think they mean? Compare your ideas with a partner's. 2. Read and listen to the text and answer the questions. 3. VOCABULARY PLUS - Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text. 4. USE IT! Work in pairs. Do you think a good diet can bring you medals?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

THINK! What do you eat to have the best performance?

(SUY NGHĨ! Bạn ăn gì để có phong độ tốt nhất?)


Lời giải chi tiết:

I think we should eatlots of vegetables, fruit, grain foods,and protein foods.

(Tôi nghĩ chúng ta nên ăn nhiều rau, trái cây, thực phẩm ngũ cốc và thực phẩm giàu protein.)

CAN I BECOME A BODYBUILDER?

Yes, you can. You should practise bodybuilding regularly and have a good dietlike this:

-Breakfast: scrambled eggs, and vegetables

-Snack: whey protein shake, soft-boiled eggs

-Lunch: grilled chicken breast, mixed greens, and bakedsweet potato

-Snack: hard-boiled eggs and carrot sticks

-Dinner: fish, green beans with brown rice

Just follow our instructions and you won’t look different from a famous bodybuilder.

CAN I JUMP AS HIGH AS NBA* STARS?

No, you cannot if you do not eat as many calories as them. A basketball player needs between 2,500 and

5,000 calories per day. Bananas contain helpful nutrients that make the body feel full of energy. Each

banana, on average, contains 30g of carbohydrates, and about 0.01g of vitamin C. Especially, bananas are a

rich source of potassium, about 0.4g of each. Potassium reduces a sudden pain in muscles. That is why a

wise basketball player often enjoys a banana before or during the game.

* NBA (The National Basketball Association):a professional basketball league in North America

Tạm dịch:

TÔI CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ HÌNH KHÔNG?

Có, bạn có thể. Bạn nên tập thể hình thường xuyên và có chế độ ăn uống khoa học như sau:

-Bữa sáng: trứng bác và rau

-Bữa ăn nhẹ: whey protein lắc, trứng luộc lòng đào

-Bữa trưa: ức gà nướng, rau trộn và khoai lang nướng

-Bữa ăn nhẹ: trứng luộc chín và cà rốt

-Bữa tối: cá, đậu xanh với gạo lứt

Chỉ cần làm theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn sẽ trông không khác một vận động viên thể hình nổi tiếng.

TÔI CÓ THỂ NHẢY CAO NHƯ NHỮNG NGÔI SAO HIỆP HỘI BÓNG RỔ QUỐC GIA KHÔNG?

Không, bạn không thể nếu bạn không ăn nhiều calo như họ. Một cầu thủ bóng rổ cần từ 2.500 đến 5.000

calo mỗi ngày. Chuối chứa các chất dinh dưỡng hữu ích giúp cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng. Trung

bình mỗi quả chuối chứa 30g carbohydrate và khoảng 0,01g vitamin C. Đặc biệt, chuối là nguồn cung cấp

kali dồi dào, mỗi quả khoảng 0,4g. Kali làm giảm cơn đau đột ngột ở cơ. Đó là lý do tại sao một cầu thủ

bóng rổ khôn ngoan thường thích một quả chuối trước hoặc trong trận đấu.

* NBA (Hiệp hội bóng rổ quốc gia): một giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ


Bài 1

1.Read the text quickly. The following words may be new to you. What do you think they mean?

Compare your ideas with a partner's.

(Đọc nhanh văn bản. Những từ sau đây có thể là mới đối với bạn. Bạn nghĩ chúng có nghĩa là gì? So sánh ý

tưởng của bạn với ý tưởng của bạn.)

bodybuilder               calories

carbohydrates           average               contains              muscle

Lời giải chi tiết:

-bodybuilder: vận động viên thể hình

-calories: calo

-carbohydratescarbohydrat 

-average : trung bình 

-contains: chứa đựng

-muscle: cơ bắp 


Bài 2

 2. Read and listen to the text and answer the questions.

(Đọc và nghe văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1 What should you do to become a bodybuilder?

2 What can you eat most when you practise bodybuilding?

3 How many calories does a basketball player need a day?

4 Why are bananas good for basketball players?

5 What do you think about the title of the text – Meals for medals?


Phương pháp giải:

1 Bạn nên làm gì để trở thành một vận động viên thể hình?

2 Bạn có thể ăn gì nhiều nhất khi tập thể hình?

3 Cầu thủ bóng rổ cần bao nhiêu calo một ngày?

4 Tại sao chuối tốt cho người chơi bóng rổ?

5 Bạn nghĩ gì về tiêu đề của văn bản - Bữa ăn để có huy chương?


Lời giải chi tiết:

1.We should practise bodybuilding regularly and have a good diet.

Thông tin: You should practise bodybuilding regularly and have a good diet. Just follow our instructions and

you won’t look different from a famous bodybuilder.

(Chúng ta nên tập thể hình thường xuyên và có chế độ ăn uống khoa học.)

2. We can eat eggs most when we practise bodybuilding.

Thông tin: -Breakfast: scrambled eggs, and vegetables

-Snack: whey protein shake, soft-boiled eggs

-Snack: hard-boiled eggs and carrot sticks

(Chúng ta có thể ăn trứng nhiều nhất khi tập thể hình.)

3. A basketball player needs between 2,500 and 5,000 calories per day.

Thông tin: A basketball player needs between 2,500 and 5,000 calories per day.

(Một cầu thủ bóng rổ cần từ 2.500 đến 5.000 calo mỗi ngày.)

4. Because bananas contain helpful nutrients that make the body feel full of energy.

Thông tin: Bananas contain helpful nutrients that make the body feel full of energy. 

(Vì chuối có chứa các chất dinh dưỡng hữu ích giúp cơ thể cảm thấy tràn đầy năng lượng.)

5.I think it is suitable because nutrition plays a vital role in enhancing performance and also improving

overall health and nutrition is one of the major ingredients in making a great champion.

(Tôi nghĩ nó phù hợp vì dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao phong độ và cũng cải

thiện sức khỏe tổng thể và dinh dưỡng là một trong những thành phần chính để tạo nên một nhà vô địch vĩ

đại.)


Bài 3

3. VOCABULARY PLUS - Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text.

(TỪ VỰNG BỔ SUNG - Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh trong văn bản.)


Lời giải chi tiết:

-scrambled: bác (trứng)

-soft-boiled: lòng đào 

-hard-boiled : chín

-nutrients : chất dinh dưỡng

-reduces : giảm


Bài 4

 4. USE IT! Work in pairs. Do you think a good diet can bring you medals?

(THỰC HÀNH! Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng một chế độ ăn uống tốt có thể mang lại cho bạn huy

chương?)


Lời giải chi tiết:

Yes, I think so because a good dietwill support muscles, boost immunity and provide you enough nutrients,

but you also have to practise regularly.

(Vâng, tôi nghĩ như vậy vì một chế độ ăn uống tốt sẽ hỗ trợ cơ bắp, tăng cường miễn dịch và cung cấp đủ

chất dinh dưỡng cho bạn, nhưng bạn cũng phải thường xuyên luyện tập.)Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Language focus: Making comparisons

  1. Complete the sentences with the words from the reading text on page 60. 2. Look again at exercise 1, then complete the rules with like, different from, as … as. 3. Look at the information about the athletes. Then complete sentences 1-5 using comparative forms of the adjectives. 4. Complete the sentences with like, different from, as … as. 5. USE IT! Work in pairs. Compare opinions about the things in box B using comparative and superlative forms of the adjectives in box A. Finished? Make c

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Vocabulary and Listeing: Jobs and skills

  THINK! At what ages can most people talk, walk, count, spell their name, read, write? When could you first speak English? 1. Choose the correct bold words in the texts. Listen and check. 2. PRONUNCIATION /ə/ in jobs Listen to the jobs. Then listen again and repeat. 3. Listen to more jobs and skills. Find the words you hear in the text in exercise 1. Listen again and repeat the words. 4. Listen to part of the programme and write True or False. 5. USE IT! Work

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Language focus: Ability: can and could, Questions with How...?

  1. Change the words in bold from affirmative to negative, or negative to affirmative, to make sentences. 2. Look at the sentences in exercise 1 again and choose the correct words in the Rules. 3. Complete the text with affirmative and negative forms of can and could. 4. Match 1–6 with a–f to make questions. Can you remember the answers? Ask and answer the questions with your partner. 5. USE IT! Make questions with How … ? and the words in the table. Then ask and answer the questions with you

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Speaking: Making and responding to suggestions

  THINK! What can you do best: sing, dance, or play an instrument? How can you get better? 1. Choose the correct words in the dialogue. Then watch or listen and check. What does Kim want to learn? 2. Cover the dialogue and complete the Key Phrases. Watch or listen again and check. 3. Work in pairs. Practise the dialogue. 4. Work in pairs. Look at ideas 1–5. Take turns giving and responding to advice for each situation. 5. USE IT! Work in pairs. Read the situation. Practise a new dialogue using

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Writing: A biographical web page

  THINK! What famous people from the past do you admire? 1. Read the biography. How old was Agatha Christie when she published her first novel? Why are her books popular? 2. Match the blue first line of each paragraph (1–3) with the subject of the paragraph (a–c). 3. Read the Study Strategy. Then read the list of questions. Read the biography again and add more questions to the list. 4. Think of a famous or successful person from the past. Make a list of questions about them. Use the questions

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Friends Plus - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.