Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ?


Đề bài

Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 92 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội:

- Đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc

- Trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.

- Tăng cường tiềm lực quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.