Sinh sản hữu tính ở động vật


Khái niệm, các giai đoạn của sinh sản hữu tính ở động vật, ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú, chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật.

Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển cá thể mới

Quá trình sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi (hoặc phôi thai)

Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi.

Ưu điểm của mang thai và sinh con ở thú

- Ở động vật có vú, chất dinh d­ưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai rất phong phú, nhiệt độ trong cơ thể mẹ thích hợp với sự phát triển của thai.

- Phôi thai đư­ợc bảo vệ tốt nên tỉ lệ chết thai thấp.

Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật:

+ Cơ thể: Cơ quan sinh sản chưa phân hoá → phân hoá, cơ thể lưỡng tính →  cơ thể đơn tính.

+ Hình thức thụ tinh: Tự thụ tinh →  thụ tinh chéo, thụ tinh ngoài →  thụ tinh trong.

+ Hình thức sinh sản: đẻ trứng → đẻ con, trứng, con sinh ra không được chăm sóc, bảo vệ →  Trứng, con sinh ra được chăm sóc, bảo vệ.


Bình chọn:
4.2 trên 69 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài