Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì ? 


Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 185 SGK Lịch sử 10

Đề bài

Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức, hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 185 để suy luận và đưa ra nhận xét.

Lời giải chi tiết

Những cuộc đấu tranh của công nhân Anh, Pháp, Đức hồi nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh những điểm dưới đây:

- Sự lớn mạnh và trưởng thành của giai cấp công nhân.

- Ý thức đấu tranh giai cấp ngày càng cao: Lúc đầu chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, sau đó còn đòi quyền lợi về chính trị.

- Tinh thần đoàn kết dần được hình thành và phát triển.

- Phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng có tổ chức và có sự liên kết với nhau.

- Những cuộc đấu tranh đều thất bại do thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng.

⇒ Tạo điều kiện cho sự ra đời của lý luận khoa học sau này.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí