Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì?


Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì?

Đề bài

Nhìn lại sơ đồ phát triển, cho biết ba giai đoạn đó là gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Sự phát triển của giới Thực vật

Lời giải chi tiết

+ Giai đoạn 1: Xuất hiện thực vật ở nước.

+ Giai đoạn 2: Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.

+ Giai đoạn 3: Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của hạt kín.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 60 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí