Lý thuyết về ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

Bình chọn:
3.4 trên 56 phiếu

Hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật

S xung quanh = (a + b) x 2 x c

S toàn phần  = S xung quanh  + S đáy x 2

V = a x b x c

S xung quanh = a x a x 4

S toàn phần = a x a x 6

V = a x a x a

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan