Lý thuyết tiết 47 giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)


a) Ví dụ: Số học sinh nữ của toàn trường là 420 em

Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó

Ví dụ 1: Số học sinh nam của một trường là \(327\) học sinh và chiếm \(54,5\% \) số học sinh toàn trường. Tính số học sinh của trường đó.

\(54,5\% \) số học sinh toàn trường là \(327\) học sinh.

\(1\% \) số học sinh toàn trường là:

            \(327:54,5 = 6\) (học sinh)

Số học sinh của trường hay \(100\% \) số học sinh toàn trường là:

            \(6 \times 100 = 600\) (học sinh)

Hai bước trên có thể viết gộp thành:

            \(327:54,5 \times 100 = 600\)

   hoặc  \(327 \times 100:54,5 = 600\)

Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết \(54,5\% \) của nó là \(327\), ta có thể lấy \(327\) chia cho \(54,4\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy  \(327\) nhân với \(100\) rồi chia cho \(54,5\).

Ví dụ 2: Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô?

Bài giải:

Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:

1590 × 100 : 120 = 1325 (ô tô)

       Đáp số: 1325 ô tô

Ví dụ 3: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có $772$ sản phẩm đạt chuẩn, chiếm $96,5\% $ tổng số sản phẩm. Tính số sản phẩm không đạt chuẩn.

Phương pháp:

- Tính tổng số sản phẩm: theo đề bài ta có $96,5\% $ tổng số sản phẩm là $772$ sản phẩm; muốn tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy \(772\) chia cho \(96,5\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy  \(772\) nhân với \(100\) rồi chia cho \(96,5\).

- Tính số sản phẩm không đạt chuẩn ta lấy tổng số sản phẩm trừ đi số sản phẩm đạt chuẩn.

Cách giải:

Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là:

            \(772:96,5 \times 100 = 800\) (sản phẩm)

Số sản phẩm không đạt chuẩn của xưởng may đó là:

            \(800 - 772 = 28\) (sản phẩm)

                                    Đáp số: \(28\) sản phẩm.


Bình chọn:
4.5 trên 72 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.