Lý thuyết số thập phân bằng nhau


a) Ví dụ: 9dm = 90cm

a) Ví dụ: 9dm = 90cm

    Mà:    9dm = 0,9m ;          90cm = 0,90m

    nên:   0,9m = 0,90m

    Vậy:   0,9 = 0,90 hoặc 0,90 = 0,9

b) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó.

Ví dụ:  0,9 = 0,90 = 0,900 = 0,9000

           8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000.

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Ví dụ:  0,9000 = 0,900 = 0,90 = 0,9

           8,750000 = 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 55 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí