Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Phép cộng và phép nhân số phức

\((a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i\);

\((a + bi) - ( c + di) = (a - c) + (b - d)i\);

\((a + bi)( c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i\).

Nhận xét

- Phép cộng và phép nhân số phức được thực hiện tương tự như đối với số thực, với chú ý  \(i^2= -1\) .

- Với mọi \(z, z’ \in \mathbb C\), ta có:

\(z + \bar{z}= 2a\) (với \(z = a + bi\))

\( \overline{z+z'}\) = \( \bar{z}\) + \( \bar{z}\)'      

\(z \bar{z}\) =\( |z|^2= |\bar{z}|^2\)

\( \overline{zz'}=\overline{z}\overline{z}'\)                          

\(|zz'| = |z||z'|\)                          

\(|z + z'| ≤ |z| + |z'|\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan