Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Phép cộng và phép nhân số phức

\((a + bi) + ( c + di) = (a + c) + (b + d)i\);

\((a + bi) - ( c + di) = (a - c) + (b - d)i\);

\((a + bi)( c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i\).

Nhận xét

- Phép cộng và phép nhân số phức được thực hiện tương tự như đối với số thực, với chú ý  \(i^2= -1\) .

- Với mọi \(z, z’ \in \mathbb C\), ta có:

\(z + \bar{z}= 2a\) (với \(z = a + bi\))

\( \overline{z+z'}\) = \( \bar{z}\) + \( \bar{z}\)'      

\(z \bar{z}\) =\( |z|^2= |\bar{z}|^2\)

\( \overline{zz'}=\overline{z}\overline{z}'\)                          

\(|zz'| = |z||z'|\)                          

\(|z + z'| ≤ |z| + |z'|\).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu