Giải bài 1 trang 135 SGK Giải tích 12


Thực hiện các phép tính sau:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện các phép tính sau:

LG a

a) \((3 - 5i) + (2 + 4i)\);

Phương pháp giải:

\(\begin{array}{l}
\left( {a + bi} \right) + \left( {c + di} \right) = \left( {a + c} \right) + \left( {b + d} \right)i\\
\left( {a + bi} \right) - \left( {c + di} \right) = \left( {a - c} \right) + \left( {b - d} \right)i
\end{array}\)

Lời giải chi tiết:

\((3 - 5i) + (2 + 4i) \) \(= (3 + 2) + (-5i + 4i) = 5 - i\)

LG b

b) \((-2 - 3i) + (-1 - 7i)\);

Lời giải chi tiết:

\((-2 - 3i) + (-1 - 7i) \) \(= (-2 - 1) + (-3i - 7i) = -3 - 10i\)

LG c

c) \((4 + 3i) - (5 - 7i)\);

Lời giải chi tiết:

\((4 + 3i) - (5 - 7i) \) \(= (4 - 5) + (3i + 7i) = -1 + 10i\)

LG d

d) \((2 - 3i) - ( 5 - 4i)\).

Lời giải chi tiết:

\((2 - 3i) - ( 5 - 4i) \) \(= (2 - 5) + (-3i + 4i) = -3 + i\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD