Lý thuyết cộng hai số thập phân


a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh có đáp án và lời giải chi tiết

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài \(1,84m\) và đoạn thẳng BC dài \(2,45m\). Hỏi đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép cộng:

            \(1,84 + 2,45 = ? \;(m)\)

Ta có:    \(1,84m = 184 cm\)

              \(2,45m = 145 cm\)

            \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{245\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\;\;\,429\,\,(cm)}\end{array}\\429cm = 4,29m\end{array}\)

Vậy:     \(1,84 + 2,45 = 4,29 \;(m)\).

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

                \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{2,45\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\;4,29\,\,(m)}\end{array}\)

 Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

b) Ví dụ 2:       \(15,9 + 8,75 = ?\)

Ta đặt tính rồi làm như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{15,9\,\,\,\,\,}\\{8,75}\end{array}}\\\hline{\,\,\;\,24,65}\end{array}\)

 Thực hiện phép cộng như cộng số tự nhiên.

 Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng. 

Muốn  cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia làm sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 132 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.