Hoocmôn thực vật

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Khái niệm hoocmôn thực vật, đặc điểm chung và các loại hoocmôn thực vật, vai trò sinh lí của các hoocmôn: auxin, gibêrelin, xitokinin, etilen, axit abxixic.

Hoocmôn thực vật (phytohormone) là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng  điều tiết hoạt động sống của cây.

Đặc điểm chung:

- Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.

- Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.

- Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.

Các loại hoocmôn: Dựa vào tác động sinh lí của hooc môn đối với quá trình sinh trưởng của thực vật người ta chia hooc môn thực vật làm hai nhóm 

- Nhóm kích thích sinh trưởng:

+ Auxin: Kích thích nguyên phân và dãn dài tế bào, kích thích hạt và chồi nảy mầm, kích thích ra rễ phụ

+ Gibêrelin: tăng số lần nguyên phân và dãn dài tế bào, kích thích nảy mầm cho hạt, chồi, củ, kích thích sinh trưởng chiều cao cây, tạo quả không hạt, tăng tốc độ phân giải tinh bột.

+ Xitôkinin: kích thích phân chia tế bào, làm chậm quá trình già hóa tế bào, hoạt hóa sự phân hóa, phát sinh chồi thân trong nuôi cấy mô.

- Nhóm ức chế sinh trưởng: 

+ Êtilen: điều chỉnh sự chín, sự rụng lá, kích thích ra hoa, tác động lên sự phân hóa gới tính, ức chế kéo dài thân, kích thích sự giãn nở bên và sinh trưởng chiều ngang, tăng cường tốc độ hóa già, kích thích sự hình thành rễ và lông hút.

+ Axit abxixic: gây nên sự rụng lá, ức chế nảy mầm, điều chỉnh sự đóng mở khí khổng, giúp cây chống chọi với điều kiện môi trường bất lợi.

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 35. Hoocmôn thực vật

Quan sát hình 35.1 và nêu ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây. Quan sát hình 35.1 và nêu ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn. Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật). Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì ? Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 141 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây Hãy kể tên các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích sự ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Sinh học 11.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11 Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 trang 9 SGK Sinh học 11 . Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11 Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 trang 9 SGK Sinh học 11. Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu