Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá. Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Bình chọn:
3 trên 42 phiếu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 6.

Đề bài

Quan sát 3 hình trên. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo của rễ, thân, lá.

Xem lại 3 hình một lần nữa, hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật.

Lời giải chi tiết

- Rễ, thân, lá của thực vật đều được cấu tạo bởi các tế bào.

- Tế bào thực vật có thể có hình thoi, hộp, nhiều cạnh, sao…

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Sinh lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu