Phần câu hỏi bài 8 trang 76, 77 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 8 trang 76, 77 VBT toán 8 tập 1. (A) Muốn chia một phân thức cho một phân thức, ta chia tử thức cho tử thức và chia mẫu thức cho mẫu thức...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 28.

Khoanh tròn vào chữ cái trước phát biểu đúng:

(A) Muốn chia một phân thức cho một phân thức, ta chia tử thức cho tử thức và chia mẫu thức cho mẫu thức.

(B) Muốn chia một phân thức cho một phân thức khác 0, ta nhân phân thức thứ nhất với nghịch đảo của phân thức thứ hai.

(C) Muốn chia một phân thức cho một phân thức, ta nhân nghịch đảo của phân thức thứ nhất với phân thức thứ hai.

(D) Muốn chia một phân thức cho một phân thức, ta nhân nghịch đảo của phân thức thứ nhất với nghịch đảo của phân thức thứ hai. 

Phương pháp giải:

Muốn chia phân thức \( \dfrac{A}{B}\) cho phân thức \( \dfrac{C}{D}\) khác \(0\), ta nhân \( \dfrac{A}{B}\) với phân thức nghịch đảo \( \dfrac{C}{D}\): 

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Giải chi tiết:

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Chọn B.  

Câu 29.

Khoanh tròn vào chữ cái trước cách viết đúng.

\(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{A}{B}:\dfrac{C}{{ - D}} =  - \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\\(B)\,\,\dfrac{A}{{ - B}}:\dfrac{{ - C}}{D} = \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\\(C)\,\,\dfrac{{ - A}}{B}:\dfrac{C}{{ - D}} = \dfrac{{AD}}{{BC}}\\(D)\,\,\dfrac{A}{{ - B}}:\dfrac{C}{{ - D}} =  - \dfrac{{AD}}{{BC}}\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Muốn chia phân thức \( \dfrac{A}{B}\) cho phân thức \( \dfrac{C}{D}\) khác \(0\), ta nhân \( \dfrac{A}{B}\) với phân thức nghịch đảo \( \dfrac{C}{D}\): 

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Giải chi tiết:

\((A)\,\,\dfrac{A}{B}:\dfrac{C}{{ - D}} = \dfrac{A}{B}.\dfrac{{ - D}}{C} \)\(=  - \dfrac{{A.D}}{{B.C}} \ne  - \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\) 

\((B)\,\,\dfrac{A}{{ - B}}:\dfrac{{ - C}}{D} = \dfrac{A}{{ - B}}.\dfrac{{ - D}}{C} \)\(= \dfrac{{A.D}}{{B.C}} \ne \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\)

\((C)\,\,\dfrac{{ - A}}{B}:\dfrac{C}{{ - D}} = \dfrac{{ - A}}{B}.\dfrac{{ - D}}{C} \)\(= \dfrac{{\left( { - A} \right).\left( { - D} \right)}}{{B.C}} = \dfrac{{AD}}{{BC}}\)

\((D)\,\,\dfrac{A}{{ - B}}:\dfrac{C}{{ - D}} = \dfrac{A}{{ - B}}.\dfrac{{ - D}}{C} \)\(= \dfrac{{A.\left( { - D} \right)}}{{\left( { - B} \right).C}} = \dfrac{{A.D}}{{B.C}} \ne  - \dfrac{{AD}}{{BC}}\)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.