Phần câu hỏi bài 7 trang 74 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 7 trang 74 VBT toán 8 tập 1. (A) Muốn nhân hai phân thức ta nhân tử thức của chúng với nhau.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 25.

Khoanh tròn vào chữ cái trước phát biểu đúng.

(A) Muốn nhân hai phân thức ta nhân tử thức của chúng với nhau.

(B) Muốn nhân hai phân thức ta quy đồng mẫu thức của chúng rồi nhân các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

(C) Muốn nhân hai phân thức ta nhân tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau.

(D) Muốn nhân hai phân thức có cùng mẫu thức ta chỉ việc nhân các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. 

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được:

\( \dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D}=\dfrac{A.C}{B.D}\)

Giải chi tiết:

Chọn C.

Câu 26.

Khoanh tròn vào chữ cái trước cách viết sai:

\(\begin{array}{l}(A)\,\,\dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D} = \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\\(B)\,\,\dfrac{A}{C}.\dfrac{B}{D} = \dfrac{{B.A}}{{C.D}}\\(C)\,\,\dfrac{{B.C}}{{A.D}} = \dfrac{B}{D}.\dfrac{C}{A}\\(D)\,\,\dfrac{{A.B}}{{D.C}} = \dfrac{A}{B}.\dfrac{D}{C}\end{array}\) 

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được:

\( \dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D}=\dfrac{A.C}{B.D}\)

Giải chi tiết:

\((D)\,\,\dfrac{A}{B}.\dfrac{D}{C} = \dfrac{{A.D}}{{B.C}} \ne \dfrac{{A.B}}{{D.C}}\)

Chọn D. 

Câu 27.

Khoanh tròn vào chữ cái trước cách viết đúng.

\((A)\,\,\dfrac{A}{B}.\dfrac{{ - C}}{D} = \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\)

\((B)\,\,\dfrac{A}{{ - B}}.\dfrac{{ - C}}{D} = \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\)

\((C)\,\,\dfrac{{ - A}}{B}.\dfrac{C}{{ - D}} =  - \dfrac{{A.C}}{{B.D}}\)

\((D)\,\,\dfrac{A}{{ - B}}.\dfrac{C}{{ - D}} =  - \dfrac{{A.C}}{{B.D}}\) 

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được:

\( \dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D}=\dfrac{A.C}{B.D}\)

Giải chi tiết:

\((A)\,\,\dfrac{A}{B}.\dfrac{{ - C}}{D} = \dfrac{{A.\left( { - C} \right)}}{{B.D}}\)\( = \dfrac{{ - C.A}}{{B.D}} \ne \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\)

\((B)\,\,\dfrac{A}{{ - B}}.\dfrac{{ - C}}{D} = \dfrac{{A.\left( { - C} \right)}}{{\left( { - B} \right).D}} \)\(= \dfrac{{ - C.A}}{{ - B.D}} = \dfrac{{C.A}}{{B.D}}\)

\((C)\,\,\dfrac{{ - A}}{B}.\dfrac{C}{{ - D}} = \dfrac{{\left( { - A} \right).C}}{{B.\left( { - D} \right)}} \)\(= \dfrac{{A.C}}{{B.D}} \ne  - \dfrac{{A.C}}{{B.D}}\)

\((D)\,\,\dfrac{A}{{ - B}}.\dfrac{C}{{ - D}} = \dfrac{{A.C}}{{\left( { - B} \right).\left( { - D} \right)}} \)\(= \dfrac{{A.C}}{{B.D}} \ne  - \dfrac{{A.C}}{{B.D}}\) 

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.