Bài 43.9* Trang 60 SBT hóa học 8


Đề bài

Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1,05 g/ml và bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 1,12 g/ml để pha chế được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 1,10 g/ml?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tìm khối lượng NaOH có trong 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 1,1 g/ml

+) Đặt x (ml) và y (ml) là thể tích dung dịch NaOH 3% và NaOH 10% cần phải lấy để pha chế => 

\({m_{NaOH({\rm{dd}}1)}}\) và \({m_{NaOH({\rm{dd}}2)}}\)

+) Lập hệ phương trình 2 ẩn. Giải hệ => x, y.

Lời giải chi tiết

Pha chế 2 lít dung dịch NaOH 8%

- Phần tính toán :

+ Tìm khối lượng NaOH có trong 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 1,1 g/ml :

\({m_{NaOH}} = \dfrac{{8 \times 2000\times 1,1}}{{100}} = 176(g)\)

+ Đặt x (ml) và y (ml) là thể tích dung dịch NaOH 3% và NaOH 10% cần phải lấy để pha chế. Khối lượng NaOH trong các dung dịch sẽ là :

\({m_{NaOH({\rm{dd}}1)}} = \dfrac{{3 \times 1,05x}}{{100}} = 0,0315x(g)\)

\({m_{NaOH({\rm{dd}}2)}} = \dfrac{{10 \times 1,12y}}{{100}} = 0,112y(g)\)

Ta có hệ phương trình đại số :

    0,0315x + 0,112y = 176

          x + y         = 2000

Giải hệ phương trình, ta có : x = 569,3 và y = 1430,7.

- Phần pha chế:

Đong lấy 569,3 ml dung dịch NaOH 3% và 1430,7 ml dung dịch NaOH 10% vào bình có dung tích 2,5 đến 3 lít. Trộn đều, ta được 2 lít dung dịch NaOH 8%, có khối lượng riêng là 1,10 g/ml.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 43: Pha chế dung dịch

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.