Bài 43.5 Trang 59 SBT hóa học 8


Đề bài

Hãy trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau:

a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất sau:

- NaCl ;

- KNO3 ;

- CuSO4.

b) 200 g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Cách tính toán và pha chế các dung dịch tương tự các bài tập 43.1,43.2 ở trên.

b) Cách tính toán và pha chế các dung dịch tương tự bài tập 43.4 ở trên.

Lời giải chi tiết

a) * NaCl

- Phần tính toán :

+) Tìm số mol NaCl có trong dung dịch phải pha chế :

.\(\begin{array}{l}{n_{NaCl}} = \dfrac{{0,1 \times 250}}{{1000}} = 0,025(mol)\\ =  > {m_{NaCl}} = 0,025 \times 58,5 = 1,4625(g)\end{array}\).

- Phần pha chế :

+) Cân lấy 1,4625 gam NaCl cho vào bình tam giác.

+) Đong 250ml nước cất cho vào bình tam giác. Lắc mạnh cho NaCl tan hết, ta được 250 ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1 M.

* Tương tự đối với KNO3 và CuSO4

* KNO3

- Phần tính toán: \({m_{KN{O_3}}} = 0,025.101 = 2,525g\)

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 2,525g KNO3 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 300 ml

+ Đổ từ từ nước cất vào cốc và khuấy đều cho đến khi đủ 250 ml dung dịch, ta được 250 ml dung dịch KNO3 0,1M

* CuSO4

- Phần tính toán: \({m_{CuS{O_4}}} = 0,025.160 = 4g\)

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 4g CuSO4 cho vào bình chia độ có dung tích 300 ml, đổ từ từ nước cất vào bình và khuấy nhẹ cho đến khi đủ 250 ml dung dịch CuSO4 0,1M

b) \({m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{10.200}}{{100}} = 20g\)

\({m_{{H_2}O}} = 200 - 20 = 180g\)

* NaCl: Cân lấy 20 gam NaCl cho vào bình tam giác. Cân lấy 180 gam nước cất rồi đỏ dần dần vào cốc và khuấy nhẹ cho NaCl tan hết. Được 200 gam dung dịch NaCl 10%

* KNO3: Cân lấy 20 gam KNO3 cho vào bình tam giác. Cân lấy 180 gam nước cất rồi đổ vào bình. Lắc mạnh cho HNO3 tan hết, ta được 200 gam dung dịch KNO3 10%

* CuSO4: Cân lấy 20 gam CuSO4 cho vào bình tam giác. Cân lấy 180 gam nước cất rồi đổ vào bình. Lắc mạnh cho CuSO4 tan hết ta được 200 gam dung dịch CuSO4 10%

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 3 phiếu
 • Bài 43.6 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.6 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Có những dung dịch ban đầu như sau : a) NaCl 2M ;...

 • Bài 43.7 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.7 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau :...

 • Bài 43.8* Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.8* Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai ...

 • Bài 43.9* Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.9* Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là...

 • Bài 43.4 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.4 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ glucozơ (C6H12O6) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%.

 • Bài 43.3 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.3 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Hãy trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

 • Bài 43.2 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.2 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

 • Bài 43.1 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.1 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M ?

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.