Bài 43.6 Trang 59 SBT hóa học 8


Đề bài

Có những dung dịch ban đầu như sau :

a) NaCl 2M ;

b) MgSO4 0,5M.

c) KNO3 4M ;

Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau :

- 500 ml dung dịch NaCl 0,5M ;

- 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M ;

- 50 ml dung dịch KNO3 0,2M.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức: \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Chú ý đơn vị của V trong công thức 

Lời giải chi tiết

a) Pha chế 500 ml dung dịch NaCl 0,5M từ dung dịch NaCl 2M :

- Phần tính toán :

+ Tim số mol NaCl có trong 500 ml dung dịch cần pha chế :

\({n_{NaCl}} = \dfrac{{0,5 \times 500}}{{1000}} = 0,25(mol)\)

+ Tim thể tích dung dịch NaCl 2M trong đó có hoà tan 0,25 mol  NaCl:

\({V_{{\rm{dd}}}} = \dfrac{{1000 \times 0,25}}{2} = 125\,\,(ml)\)

- Phần pha chế:

+ Đong lấy 125 ml dung dịch NaCl 2M cho vào bình tam giác.

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 500 ml. Lắc đều, ta được 500ml dung dịch NaCl 0,5M cần pha chế.

b) Pha chế 2 lít dung dịch MgSO4 0,2M từ MgSO4 0,5M

\({n_{Mg{\rm{S}}{O_4}}} = {C_M}.V = 0,2.2 = 0,4\,\,mol\)

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}} = 0,8\) lít = 800 ml

- Cách pha chế:

+ Đong lấy 800 ml dung dịch MgSO4 0,5M đổ vào bình

+ Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 2 lít, lắc đều, ta sẽ được 2 lít dung dịch MgSO4 cần pha chế.

c) Pha chế 50 ml dung dịch KNO3 0,2M từ KNO3 4M

\({n_{KN{O_3}}} = {C_M}.V = 0,2.0,05 = 0,01\,\,m{o_{}}\)

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,01}}{4} = 0,0025\)lít = 2,5 ml

- Cách pha chế:

+ Đong lấy 2,5 ml dung dịch KNO3 4M vào bình.

+ Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 50 ml, lắc đều, ta thấy được 50 ml dung dịch KNO3 0,2M cần pha chế.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 43.7 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.7 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau :...

 • Bài 43.8* Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.8* Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Có 2 lọ đựng dung dịch H2SO4. Lọ thứ nhất có nồng độ 1M, lọ thứ hai ...

 • Bài 43.9* Trang 60 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.9* Trang 60 sách bài tập hóa học 8. Cần dùng bao nhiêu mililít dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là...

 • Bài 43.5 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.5 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất sau:...

 • Bài 43.4 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.4 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ glucozơ (C6H12O6) và nước cất, hãy trình bày cách pha chế 200 g dung dịch glucozơ 2%.

 • Bài 43.3 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.3 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Hãy trình bày cách pha chế 50 ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

 • Bài 43.2 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.2 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

 • Bài 43.1 Trang 59 SBT hóa học 8

  Giải bài 43.1 Trang 59 sách bài tập hóa học 8. Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M ?

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.