Giải Bài 36 trang 15 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn Chi đố bạn Đức xòe bàn tay ra và đếm các ngón tay như sau:Bắt đầu đếm từ ngón cái đến ngón út với các số 1,2,3,4,5; quay lại đếm ngón áp út đến ngón cái với các số 6,7,8,9; đếm tiếp từ ngón trỏ đến ngón út với các số 10,11,12,13 ( Hình 3). Nếu bạn Đức cứ đếm như vậy thì số 85 rơi vào ngón tay nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét các số rơi vào ngón cái.

Lời giải chi tiết

Ta thấy các số rơi vào ngón cái là: 1, 9, 17, 25,…tức là các số chia 8 dư 1.

Như vậy số 81 rơi vào ngón cái. Đếm tiếp số 82 rơi vào ngón trỏ,…. Vậy số 85 rơi vào ngón út


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu