Giải Bài 34 trang 15 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Bạn Tú cần mua hai đôi giày thể thao có giá niêm yết là 810 000 đồng và 1 290 000 đồng. Cửa hàng A giảm nửa giá các loại giày trên. Cửa hàng B khuyến mãi các loại giày đó: nếu mua một đôi giày thì tặng một đôi giày tùy chọn( giá không hơn đôi đã mua). Bạn Tú nên mua giày ở cửa hàng nào thì có giá rẻ hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá mua cho 2 đôi giày ở cửa hàng A và so sánh với số tiền cần trả ở cửa hàng B

Lời giải chi tiết

Giá mua 2 đôi giày ở cửa hàng A là:

810 000: 2 + 1 290 000: 2 = 1 050 000 (đồng)

Vì 810 000 < 1 290 000 nên khi mua ở cửa hàng B thì Tú phải mua đôi có giá 1 290 000 đồng và được tặng đôi có giá 810 000 đồng. Như vậy, nếu mua hàng ở cửa hàng B thì Tú phải trả 1 290 000 đồng

Vì 1 050 000 < 1 290 000 nên bạn Tú nên mua ở cửa hàng A thì có giá rẻ hơn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu