Bài 33 trang 136 Vở bài tập toán 8 tập 2


Đề bài

Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước

a) Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu? 

b) Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp…biết \( \sqrt{5}\approx 2,24 \).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thể tích không khí trong lều bằng thể tích hình chóp có chiều cao \(2cm\), đáy là hình vuông cạnh dài \(2m\). 

Tính thể tích hình chóp theo công thức:   \(V = \dfrac{1}{3} .S.h\), trong đó \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao. 

- Số vải bạt cần tính chính là diện tích của bốn mặt (hay là diện tích xung quanh), mỗi mặt là một tam giác cân.

Lời giải chi tiết

a) Thể tích không khí bên trong lều là:

           \(V = \dfrac{1}{3}.S.h = \dfrac{1}{3}.2.2.2 = \dfrac{8}{3}\approx 2,67\)\(\,(m^3) \) 

b) Kẻ thêm trung đoạn \(SE\), vẽ đoạn thẳng \(OE\) (\(O\) là chân đường cao hình chóp). Tam giác \(SOE\) là tam giác vuông tại đỉnh \(O\) (vì \( SO \bot \,mp(ABCD))\)

Ta có:

\(SE = \sqrt {S{O^2} + O{E^2}}  = \sqrt {S{O^2} + {{\left( {\dfrac{{BC}}{2}} \right)}^2}} \)\( = \sqrt {{2^2} + {1^2}}  \approx 2,24\left( m \right)\)

\( S_{xq} = p.d \approx \dfrac{1}{2}. 2.4.2,24 = 8,96 (m^2) \)

Vậy số bạt cần thiết để dựng lều là \(8,96\,(m^2)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.