Bài 32 trang 29 Vở bài tập toán 7 tập 1


Giải bài 32 trang 29 VBT toán 7 tập 1. Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau: 1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8.

Đề bài

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau:

\(1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức.

\(\begin{array}{l}
ad = bc\\
TH1:\,\,\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\\
TH2:\,\,\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}\\
TH3:\,\,\dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a}\\
TH4:\,\dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(1,5. 4,8 = 2. 3,6(=7,2)\)

Từ đẳng thức trên, ta lập được bốn tỉ lệ thức:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{1,5}}{2} = \dfrac{{3,6}}{{4,8}};\\
\dfrac{{1,5}}{{3,6}} = \dfrac{2}{{4,8}};\\
\dfrac{{4,8}}{2} = \dfrac{{3,6}}{{1,5}};\\
\dfrac{{4,8}}{{3,6}} = \dfrac{2}{{1,5}}
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí