Bài 28 trang 27 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

 Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sau 

a) \(\dfrac{x}{27} = \dfrac{-2}{3,6}\)

b) \(-0,52 : x = -9,36: 16,38\)

c) \(\dfrac{4\dfrac{1}{4}}{2\dfrac{7}{8}} = \dfrac{x}{1,61}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Rightarrow ad = bc\)

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{x}{27} = \dfrac{-2}{3,6}\) 

\( \Rightarrow x = \dfrac{{ - 2.27}}{{3,6}} =  - 15\)

b) Ta có \(x.(-9,36) = (-0,52).16,38\)

\( \Rightarrow x = \dfrac{{ - 0,52.16,38}}{{ - 9,36}} = 0,91\)

c) Ta có \(x.2\dfrac{7}{8} = 4\dfrac{1}{4}.1,61\)

\(\begin{array}{l}
\Rightarrow x.2,875 = 4,25.1,61\\
\Rightarrow x = \dfrac{{4,25.1,61}}{{2,875}} = 2,38
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.