Bài 31.8 trang 44 SBT hóa học 8


Giải bài 31.8 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có một hồn hợp gồm 60% Fe2­O­3 và 40% CuO về khối lượng. Người ta dùng H2...

Đề bài

Có một hỗn hợp gồm 60% FeO­3 và 40% CuO về khối lượng. Người ta dùng H2 (dư) để khử 20 g hỗn hợp đó.

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

b) Tính số mol Hđã tham gia phản ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) +) Tính số moFeO­3 và CuO.

    +) PTHH: 

\(F{e_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe\,\,\,\, + 3{H_2}O\)

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O\)

+) Dựa theo PTHH => khối lượng Cu và Fe.

b) Dựa theo PTHH => số mol Hđã tham gia phản ứng.

Lời giải chi tiết

Khối lượng FeO­3 trong 20 g hỗn hợp : \(20 \times \dfrac{{60}}{10} = 12(g)\)

\({n_{F{e_2}{O_3}}}\) =\(\dfrac{{12}}{160}\)= \(0,075(mol)\)

Khối lượng CuO trong 20 g hỗn hợp : 

\(\dfrac{{20 \times 40}}{{100}}\)= \(8(g)\)

\({n_{CuO}} \)= \(\dfrac{{8}}{80}\) = \(0,1(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng khử \({H_2}\)

\(F{e_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe\,\,\,\, + 3{H_2}O\)

1 mol                     3 mol        2 mol 

0,075 mol \( \to \)  0,225 mol \( \to \) 0,15 mol

Theo phương trình hóa học trên , ta có :

\({m_{Fe}} = 0,15 \times 56 = 8,4(g)\)

\({n_{{H_2}}} = 0,225mol\)

\(CuO\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + {H_2}O\)

1 mol              1 mol        1 mol

0,1 mol          0,1 mol     0,1 mol

Theo phương trình hóa học trên :

\({m_{Cu}} = 0,1 \times 64 = 6,4(g);{n_{{H_2}}} = 0,1mol\)

a) Khối lượng Fe : 8,4 g; Khối lượng Cu: 6,4 g.

b) Số mol \({H_2}\) đã tham gia phản ứng : 0,225 + 0,1 = 0,325 (mol).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài