Bài 31.7 trang 44 SBT hóa học 8


Giải bài 31.7 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Có các khí: SO2, O2, N2, CO2, CH4...

Đề bài

Có các khí: SO2, O2, N2, CO2, CH4

a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần ?

b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết Tỉ khối khí Tại đây

Lời giải chi tiết

a) các khí SO2, O2, N2, CO2, CHđều nặng hơn H2 .

\({d_{S{O_2}/{H_2}}} = \dfrac{{64}}{2} = 32;{d_{{O_2}/{H_2}}} = \dfrac{{32}}{2} = 16;{d_{{N_2}/{H_2}}} = \dfrac{{28}}{2} = 14;\)

\({d_{C{O_2}/{H_2}}} = \dfrac{{44}}{2} = 22;{d_{C{H_4}/{H_2}}} = \dfrac{{16}}{2} = 8\)

b) - Các khí  SO2, O2, COnặng hơn không khí .

\({d_{S{O_2}/kk}} = \dfrac{{64}}{29} = 2,2;{d_{{O_2}/kk}} = \dfrac{{32}}{29} = 1,1;{d_{C{O_2}/kk}} = \dfrac{{44}}{29} = 1,5;\)

- Các khí N2, CH4 nhẹ hơn không khí 

\({d_{{N_2}/kk}} = \dfrac{{28}}{29} = 0,96;{d_{C{H_4}/kk}} = \dfrac{{16}}{29} = 0,55.\)


Bình chọn:
4.8 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí