Bài 31.3 trang 43 SBT hóa học 8


Giải bài 31.3 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là...

Đề bài

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 phân tử H2       B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 phân tử H2O     D. 1,50 g NH4Cl

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol chất.

+) Tính số mol hiđro có trong chất => khối lượng của hiđro trong từng chất => Kết luận.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}A.\,\,{n_H} = \dfrac{{{{6.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}.2 = 2(mol) =  > {m_H} = 2.1 = 2(g)\\B.\,\,{n_H} = \dfrac{{0,6}}{{16}}.4 = 0,15(mol) =  > {m_H} = 0,15.1 = 0,15(g)\\C.\,\,{n_H} = \dfrac{{{{3.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}.2 = 1(mol) =  > {m_H} = 1.1 = 1(g)\\D.\,\,{n_H} = \dfrac{{1,5}}{{53,5}}.4 \approx 0,11(mol) =  > {m_H} = 0,11.1 = 0,11(g)\end{array}\)

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là 0,11(g)

=> Chọn D. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài