Bài 31.3 trang 43 SBT hóa học 8


Giải bài 31.3 trang 43 sách bài tập hóa học 8. Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là...

Đề bài

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 phân tử H2       B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 phân tử H2O     D. 1,50 g NH4Cl

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol chất.

+) Tính số mol hiđro có trong chất => khối lượng của hiđro trong từng chất => Kết luận.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}A.\,\,{n_H} = \dfrac{{{{6.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}.2 = 2(mol) =  > {m_H} = 2.1 = 2(g)\\B.\,\,{n_H} = \dfrac{{0,6}}{{16}}.4 = 0,15(mol) =  > {m_H} = 0,15.1 = 0,15(g)\\C.\,\,{n_H} = \dfrac{{{{3.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}.2 = 1(mol) =  > {m_H} = 1.1 = 1(g)\\D.\,\,{n_H} = \dfrac{{1,5}}{{53,5}}.4 \approx 0,11(mol) =  > {m_H} = 0,11.1 = 0,11(g)\end{array}\)

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là 0,11(g)

=> Chọn D. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí