Bài 31.3 trang 43 SBT hóa học 8


Đề bài

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 phân tử H2       B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 phân tử H2O     D. 1,50 g NH4Cl

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính số mol chất.

+) Tính số mol hiđro có trong chất => khối lượng của hiđro trong từng chất => Kết luận.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}A.\,\,{n_H} = \dfrac{{{{6.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}.2 = 2(mol) =  > {m_H} = 2.1 = 2(g)\\B.\,\,{n_H} = \dfrac{{0,6}}{{16}}.4 = 0,15(mol) =  > {m_H} = 0,15.1 = 0,15(g)\\C.\,\,{n_H} = \dfrac{{{{3.10}^{23}}}}{{{{6.10}^{23}}}}.2 = 1(mol) =  > {m_H} = 1.1 = 1(g)\\D.\,\,{n_H} = \dfrac{{1,5}}{{53,5}}.4 \approx 0,11(mol) =  > {m_H} = 0,11.1 = 0,11(g)\end{array}\)

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là 0,11(g)

=> Chọn D. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.