Bài 27 trang 59 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 27 trang 59 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình: a) (2-x)/4<5 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình:

LG a

 \(\dfrac{{2 - x}}{4} < 5\)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết:

 Ta có  \(\dfrac{{2 - x}}{4} < 5\)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow 2 - x < 20\\
\Leftrightarrow - x < 20 - 2\\
\Leftrightarrow x > - 18
\end{array}\)  

Vậy nghiệm là \(x > -18\). 

LG b

\(3 \leqslant \dfrac{{2x + 3}}{5}\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(3 \leqslant \dfrac{{2x + 3}}{5}\)

\(\Leftrightarrow 15 \le 2x + 3\)

\(\Leftrightarrow 12 \le 2x\)

\(\Leftrightarrow 6 \le x\)

Vậy nghiệm là \(x \ge 6\) 

LG c

\(\dfrac{{4x - 5}}{3} > \dfrac{{7 - x}}{5}\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\dfrac{{4x - 5}}{3} > \dfrac{{7 - x}}{5}\) 

\(⇔20x – 25 > 21 – 3x\)

\(⇔23x > 46\)    

\(⇔x > 2\)

Vậy nghiệm là \(x > 2\)    

LG d

 \(\dfrac{{2x + 3}}{{ - 4}} \geqslant \dfrac{{4 - x}}{{ - 3}}\) . 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\dfrac{{2x + 3}}{{ - 4}} \geqslant \dfrac{{4 - x}}{{ - 3}}\)

\(⇔ 6x + 9 ≤ 16 – 4x\)

\(⇔  10x ≤ 7\)

\(⇔x \le \dfrac{7}{{10}}\)

Vậy nghiệm là \(x \le \dfrac{7}{{10}}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.