Bài 26 trang 25 Vở bài tập toán 7 tập 1


Đề bài

Tính:

a) \(\left( {1 + \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{4}} \right).{\left( {\dfrac{4}{5} - \dfrac{3}{4}} \right)^2}\)

b) \(2:{\left( {\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{3}} \right)^3}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc:

- Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.

- Lũy thừa của một số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết

a)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\left( {1 + \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{4}} \right).{{\left( {\dfrac{4}{5} - \dfrac{3}{4}} \right)}^2}}\\
{ = \left( {\dfrac{{12 + 8 - 3}}{{12}}} \right).{{\left( {\dfrac{{16 - 15}}{{20}}} \right)}^2}}\\
{ = \dfrac{{17}}{{12}}.\dfrac{1}{{{{20}^2}}} = \dfrac{{17}}{{4800}}}\end{array}\)

b)   \(2:{\left( {\dfrac{1}{2} - \dfrac{2}{3}} \right)^3} = 2:{\left( {\dfrac{3-4}{6} } \right)^3}\)

\(= 2:{\left( {  \dfrac{-1}{6}} \right)^3} = 2.\dfrac{{ - {6^3}}}{1} \)

\(=  2.\dfrac{{ - 216}}{1} =  - 432\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.