Bài 23 trang 22 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải bài 23 trang 22 VBT toán 8 tập 1. Tìm x biết: a) 5x(x-2000) - x +2000 =0...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\), biết:

LG a

 \(5x(x  -2000) - x + 2000 = 0\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

- Tính chất: Một tích bằng \(0\) khi và chỉ khi ít nhất một thừa số bằng \(0.\)

- Hằng đẳng thức: \({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Giải chi tiết:

Ta có: \(5x(x  -2000) - x + 2000 = 0\) 

\(\eqalign{
& \Rightarrow 5x\left( {x - 2000} \right) - \left( {x - 2000} \right) = 0 \cr 
& \Rightarrow \left( {x - 2000} \right)\left( {5x - 1} \right) = 0 \cr 
& \Rightarrow x = 2000\,\,hoặc \,\,x = {1 \over 5} \cr} \)  

LG b

\({x^3} - 13x = 0\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

- Tính chất: Một tích bằng \(0\) khi và chỉ khi ít nhất một thừa số bằng \(0.\) 

- Hằng đẳng thức: \({A^2} - {B^2} = \left( {A - B} \right)\left( {A + B} \right)\)

Giải chi tiết:

Ta có: \({x^3} - 13x = 0\Rightarrow x\left( {{x^2} - {\rm{1}}3} \right) = 0\) 

\(x\left( {x - \sqrt {{\rm{1}}3} } \right)\left( {x + \sqrt {{\rm{1}}3} } \right) = 0 \)

\( \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x - \sqrt {13} = 0\\
x + \sqrt {13} = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 0\\
x = \sqrt {13} \\
x = - \sqrt {13} 
\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài