Bài 21 trang 20 Vở bài tập toán 8 tập 1


Đề bài

Tính nhanh:

\(\eqalign{
& a)\,\,{34^2} + {66^2} + 68.66 \cr 
& b)\,\,{74^2} + {24^2} - 48.74 \cr} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hằng đẳng thức: bình phương của một tổng hoặc một hiệu.

\(a)\;{\left( {A + B} \right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2}\)

\(b)\;{\left( {A - B} \right)^2} = {A^2} - 2AB + {B^2}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a)\,\,{\kern 1pt} {\kern 1pt} {34^2} + {66^2} + 68.66 \cr
& = {34^2} + {66^2} + 2.34.66 = {\left( {34 + 66} \right)^2} \cr 
&= {100^2} = 10000 \cr
& b){\kern 1pt} {\kern 1pt} \,\,{74^2} + {24^2} - 48.74 \cr
& = {74^2} + {24^2} - 2.74.24 \cr 
&= {\left( {74 - 24} \right)^2} = {50^2} = 2500 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.