Bài 2 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải bài 2 trang 6 VBT toán 8 tập 1. Tìm x, biết: a) 3x(12x - 4) -9x(4x - 3) = 30...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\), biết:

LG a

 \(3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30\);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Quy tắc nhân đơn thức với đa thức để nhân phá ngoặc.

- Rút gọn các hạng tử đồng dạng.

- Tìm \(x\).

Giải chi tiết:

Ta có: \(3x (12x - 4) - 9x (4x - 3) = 30\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow 36{x^2} - 12x - 36{x^2} + 27x = 30 \cr 
& \Rightarrow 15x = 30 \Rightarrow x = 2 \cr} \)

LG b

 \(x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15.\)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

- Quy tắc nhân đơn thức với đa thức để nhân phá ngoặc.

- Rút gọn các hạng tử đồng dạng.

- Tìm \(x\).

Giải chi tiết:

Ta có: \(x (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15\)

\(\eqalign{
& \Rightarrow 5x - 2{x^2} + 2{x^2} - 2x = 15 \cr 
& \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5 \cr} \) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.