Bài 1 trang 6 Vở bài tập toán 8 tập 1


Giải bài 1 trang 6 VBT toán 8 tập 1. Làm tính nhân: a) x^2(5x^3-x-1/2)...

Đề bài

Làm tính nhân:

a) \({x^2}\left( {5{x^3} - x - \dfrac{1}{2}} \right)\);

b) \((3xy-{x^2} + y)\dfrac{2}{3}{x^2}y\);

c) \((4{x^3} - 5xy + 2x)\left( { - \dfrac{1}{2}xy} \right)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức: Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau. 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a) \,{x^2}\left( {5{x^3} - x - {1 \over 2}} \right)  \cr 
&=x^2.5x^3-x^2.x-x^2.\dfrac{1}{2} \cr
& = 5{x^5} - {x^3} - {1 \over 2}{x^2} \cr
& b) \,\,\left( {{\kern 1pt} 3xy - {x^2} + y} \right){2 \over 3}{x^2}y  \cr 
&=3xy.{2 \over 3}{x^2}y-x^2.{2 \over 3}{x^2}y+y.{2 \over 3}{x^2}y\cr
&= 2{x^3}{y^2} - {2 \over 3}{x^4}y + {2 \over 3}{x^2}{y^2} \cr }\)
\(\displaystyle c) \, \left( {4{x^3} - 5xy + 2x} \right)\left( { - {1 \over 2}xy} \right) \)

\(\displaystyle =4x^3.\left( { - {1 \over 2}xy} \right)-5xy.\left( { - {1 \over 2}xy} \right)\)\(\displaystyle  +2x.\left( { - {1 \over 2}xy} \right)\)
\(\displaystyle = - 2{x^4}y + {5 \over 2}{x^2}{y^2} - {x^2}y \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài