Giải bài 17 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một hộp có chứa 9 chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3 có màu đỏ; các thẻ đánh số 5 hoặc 7 có màu xanh; các thẻ đánh số 6, 8, 9, 10 có màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp.

a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với màu của thẻ được lấy ra.

b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra.

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ màu vàng.

d) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ màu đỏ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Liệt kê các màu của thẻ có trong hộp

b) Liệt kê các số của tất cả các thẻ có trong hộp.

c) Liệt kê các số của các thẻ có màu vàng ở trong hộp.

d) Liệt kê các số của các thẻ có màu đỏ ở trong hộp.

Lời giải chi tiết

a) Có 3 kết quả có thể xáy ra đối với màu của thẻ được lấy ra, đó là: màu đỏ, màu xanh, màu vàng.

b) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số trên thẻ được lấy ra là: {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số trên thẻ màu vàng là: {6;8;9;10}

d) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số trên thẻ màu đỏ là: {1;2;3}


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải bài 16 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Một hộp có chứa 6 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng tím, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu, 1 quả bóng trắng; các quả bóng có kich thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. b) Viết tập họp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

  • Giải bài 15 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Mỗi con xúc xắc có sáu mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương: 1,2,3,4,5,6. Gieo xúc xắc 1 lần. a) Hình 10 có phải là tất cả các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc hay không? b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm ở mặt xuất hiện của xúc xắc. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

  • Giải bài 14 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Một hộp có chứa bốn chiếc thẻ cùng loại được đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra. b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.