Giải bài 15 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Mỗi con xúc xắc có sáu mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương: 1,2,3,4,5,6. Gieo xúc xắc 1 lần. a) Hình 10 có phải là tất cả các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc hay không? b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm ở mặt xuất hiện của xúc xắc. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mỗi con xúc xắc có sáu mặt, số chấm xuất hiện ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương: 1,2,3,4,5,6. Gieo xúc xắc 1 lần.

a) Hình 10 có phải là tất cả các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc hay không?

 

b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm ở mặt xuất hiện của xúc xắc.

c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Câu a

a) Hình 10 có phải là tất cả các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc hay không?

Phương pháp giải:

a) Kiểm tra xem có thể có trường hợp nào xảy ra mà chưa có trong các hình dưới hay không.

Lời giải chi tiết:

a) Không vì thiếu trường hợp xuất hiện mặt có 1 chấm.

Câu b

b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm ở mặt xuất hiện của xúc xắc.

Phương pháp giải:

b) Liệt kê các kết quả trên thành một tập hợp.

Lời giải chi tiết:

b) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm ở mặt  xuất hiện của xúc xắc là \(S = {\rm{\{ 1;2;3;4;5;6\} }}\)

Câu c

c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Lời giải chi tiết:

c) Hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:

+ Gieo xúc xắc 1 lần

+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm ở mặt  xuất hiện của xúc xắc là \(S = {\rm{\{ 1;2;3;4;5;6\} }}\).


Bình chọn:
4.5 trên 29 phiếu
Tải về
  • Giải bài 16 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Một hộp có chứa 6 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng tím, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu, 1 quả bóng trắng; các quả bóng có kich thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp. a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. b) Viết tập họp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

  • Giải bài 17 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Một hộp có chứa 9 chiếc thẻ cùng loại, trong đó các thẻ đánh số 1, 2, 3 có màu đỏ; các thẻ đánh số 5 hoặc 7 có màu xanh; các thẻ đánh số 6, 8, 9, 10 có màu vàng. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với màu của thẻ được lấy ra. b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra. c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ màu vàng. d) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất

  • Giải bài 14 trang 15 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

    Một hộp có chứa bốn chiếc thẻ cùng loại được đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp a) Nêu các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra. b) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được lấy ra. c) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí