Bài 11 trang 45 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 11 trang 45 VBT toán 8 tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

LG a

\(x < 4\);  

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết:

Tập nghiệm của bất phương trình \(x<4\) là \({\rm{\{ }}x|x < 4\} \)

Biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số, ta được:

LG b

\(x ≤ -2\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết:

Tập nghiệm của bất phương trình \(x ≤ -2\) là \({\rm{\{ }}x|x \le - 2\}\)

Biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số, ta được: 

LG c

\(x > -3\);      

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết:

Tập nghiệm của bất phương trình \(x > -3\) là \( {\rm{\{ }}x|x > - 3\} \)

Biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số, ta được:  

LG d

\(x  ≥ 1\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Lời giải chi tiết:

Tập nghiệm của bất phương trình \(x  ≥ 1\) là \( {\rm{\{ }}x|x \ge 1\} \) 

Biểu diễn tập nghiệm đó trên trục số, ta được: 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.