Trả lời câu hỏi mục III trang 55 SGK Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của người Hy Lạp cổ đại vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết

Những thành tựu văn hóa của người Hy Lạp cổ đại vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay như sau:

+ Hai tác phẩm văn học là hai bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê  được lưu lại cho đời sau, góp phần đặt nền móng cho văn học phương Tây.

+ Định lí Ta-lét, định lí Py-ta-go những đinh lí toán học còn được bảo tồn và vận dụng đến nay.

+ Nhiều di tích kiến trúc và điêu khắc của Hy Lạp còn đến ngày nay như : Đền Pác-tê-nông, A-tê-na, nhà hát Đi-ô-ni-xốt,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 10. Hy Lạp cổ đại